Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met MS Vereniging Nederland en MS Zorg Nederland en Spreekuur Thuis