Deze website wordt verzorgd door de redactie van Spreekuur Thuis

Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar info@mijnkennisover.nl.

Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met MS Vereniging Nederland en MS Zorg Nederland
en mede mogelijk gemaakt door Novartis Pharma BV en Spreekuur Thuis