Deze website wordt verzorgd door de redactie van Spreekuur Thuis.

Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar info@mijnkennisover.nl.

Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met MS Vereniging Nederland en MS Zorg Nederland en Poiesz Uitgevers.