Zo werkt Mijn kennis over MS

Als je je hebt aangemeld, krijg je maandelijks een e-mail met een link naar enkele vragen. Zo kun je testen hoeveel je weet over Multiple Sclerose en steek je spelenderwijs kennis op over de symptomen en de behandeling. Je leert meer over het belang van activiteiten en bewegen en welke invloed MS kan hebben op relaties en het leven. Onderwerpen als eten, drinken, wonen en werken als je MS hebt, komen ook voorbij.

Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met:

MS Vereniging Nederland is de enige patiëntenvereniging in Nederland voor mensen met multiple sclerose (MS) en hun naasten. De vereniging biedt de circa 8.500 aangesloten leden activiteiten en diensten aan die hen ondersteunen bij vragen en problemen. Bijvoorbeeld door het geven van informatie via themabijeenkomsten, het magazine MenSen, de MS-telefoon, de website en MSweb. Ook geeft de vereniging voorlichting over de mogelijkheden in de gezondheidszorg en behartigt ze de belangen van mensen met MS bij onder meer de overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie waarbinnen diverse partijen die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS, met elkaar samenwerken om de meest optimale zorg denkbaar vorm te geven en toegankelijk te maken. Daarbij vormt MS Zorg Nederland onder andere regionale zorgnetwerken van deskundige zorgverleners op het gebied van MS die intensief met elkaar samenwerken. Deskundige zorgverleners binnen MS Zorg Nederland zijn te vinden via de zorgzoeker op www.mszorgnederland.nl

Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met MS Vereniging Nederland en MS Zorg Nederland en Poiesz Uitgevers.