Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met

Antes

Wij behandelen en begeleiden mensen met psychische problemen. Of het nu gaat om lichte psychische klachten of om verslaving en ernstige psychiatrische aandoeningen. Jongeren, volwassenen, ouderen: iedereen kan bij Antes terecht. We helpen je graag om weer grip te krijgen op je klachten.
Ga naar de website van Antes

PlusMinus

Wij zijn de vereniging van en voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naasten. Wij maken ons sterk om de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een bipolaire aandoening te verbeteren en het taboe op psychische kwetsbaarheid te doorbreken. PlusMinus wil bijdragen aan een zo optimaal mogelijk leven voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naasten.
Ga naar de website van PlusMinus

Kenbis

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (Kenbis) streeft ernaar in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren. Een tweede doel is de meest actuele kennis over deze aandoening te verzamelen, te ontwikkelen en te verspreiden.
Ga naar de website van Kenbis

Deskundigenpanel

Sinds 2016 is de website www.allesoverlithium.nl in de lucht en daar komen veel vragen binnen over het gebruik van lithium. Aan deze website is een deskundigenpanel gekoppeld en daar zijn intussen honderden mails met vragen en opmerkingen binnengekomen. Het panel heeft dit bewerkt en in een uitgebreid overzicht ‘vragen & antwoorden’ gezet. Tegelijkertijd zijn quizvragen ontwikkeld om de kennis over lithium op speelse wijze toegankelijk te maken. Op de site waar u nu bent kunt u de quiz spelen en alle ‘vragen & antwoorden’ raadplegen. Dit alles is tot stand gekomen op initiatief van dr. R. Hoekstra (Antes), met ondersteuning van dr. A. van Alphen (Maasstad Ziekenhuis), mevrouw M. Bakker (ervaringsdeskundige), dr. T. Bosch (Maasstad Ziekenhuis), de heer H. Mathijssen (PlusMinus), dr. E. Regeer (Altrecht) en dr. R. Schulte (GGZ-NHN).