Waaraan kun je een lithiumvergiftiging herkennen?

·       Sterk beven van handen of kaak

·       Misselijkheid, braken, diarree

·       Spierzwakte

·       Zwaar gevoel in je armen en benen

·       Spiertrekkingen

·       Onzekere ‘dronkemansloop’

·       Je praat alsof je dronken bent

·       Sufheid

·       Je voelt je uitermate sloom en lusteloos