Veroorzaakt lithium slaperigheid?

Lithium veroorzaakt geen slaperigheid.