Is het verantwoord om magnesium in te nemen als je lithium gebruikt?

Voor zover bekend levert de combinatie magnesium en lithium geen problemen op.