Ik heb een bipolaire stoornis en heb veel baat bij lithium. Ik herken bij mijn zoon verschijnselen die in die richting wijzen. Hij is onder behandeling van een psychiater, maar wil geen lithium. Hoe kan ik hem overhalen dat wel te doen?

Een bipolaire stoornis is vaak erfelijk. Ook het effect van medicijnen wordt vaak overgedragen. Dat je er zo goed op reageert, maakt de kans dat je zoon er baat bij heeft groter. Misschien vindt je zoon dat een goed  argument. Het is wel belangrijk dat hij geheel achter het gebruik van lithium staat. Dan zal hij ook nauwkeuriger zijn in het gebruik van lithium en helpt het waarschijnlijk ook beter.