Hoe te handelen als mijn lithiumspiegel plotseling aan de hoge kant is?

Als de hoge lithiumspiegel veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld koorts, diarree of een ander medicijn neem je iets minder lithium, je slaat een keer over of drinkt wat bouillon te drinken. Meestal daalt de spiegel dan snel. 

Ik heb weleens gehoord dat lithium een lichaamseigen stof is. Klopt dit?

In het lichaam komt maar heel weinig, nauwelijks meetbaar, lithium voor.

Ik kan heel moeilijk pillen slikken.

Lithium kan ook geleverd worden in capsules. Sommige daarvan worden ook vergoed. In speciale gevallen kan de apotheek zelfs een drank bereiden, maar dat is eigenlijk zelden of nooit nodig of mogelijk.

Welke waarden worden er bepaald en wat is het belang ervan?

Drie waarden moeten in ieder geval met enige regelmaat worden gecontroleerd.

De lithiumspiegel wordt bepaald om te controleren of die niet te laag is, want dan biedt hij te weinig bescherming. Hij mag ook niet te hoog zijn , want dat kan leiden tot bijwerkingen of schadelijke effecten.

De nierfunctie. MDRD/GFR en kreatinine zijn waarden die daarover iets zeggen. We zien vaak dat de nierfunctie langzaam iets achteruitgaat bij lithiumgebruik, maar door regelmatige controles heb je doorgaans ruim de tijd om met een deskundige te bespreken wat verstandig is om dan te doen.

De schildklierfunctie kan achteruitgaan door lithiumgebruik. Als dit tijdig wordt vastgesteld, is dat goed te corrigeren.

Het is overigens verstandig jaarlijks een uitgebreider onderzoek te doen. Ook is het goed om zelf je waarden bij te houden. Vraag daarom om een kopie van de uitslag.

Wat is lithium orotate?

Lithium orotate zijn tabletten met een heel lage dosis lithium. Geclaimd wordt dat dit soort lage doseringen goed is voor tal van klachten en stoornissen. Daar is tot op heden echter weinig bewijs voor. Om de stemming stabiel te houden bij mensen met een bipolaire stoornis zijn veel hogere doses lithium nodig. Dat is alleen beschikbaar in de vorm van lithiumcarbonaat.

Ik wil graag afvallen met dieetpillen. Geeft dat problemen met lithium?

Wees voorzichtig met dieetpillen en afslankmiddelen. Het is niet altijd duidelijk welke stoffen daarin zitten. Als ze bijvoorbeeld laxeermiddel bevatten kan dat tot vocht- en zoutverlies leiden. Hierdoor kan de lithiumspiegel te hoog worden en dat kan gevaarlijk zijn.

Hoeveel moet je drinken als je lithium slikt?

Doorgaans is 1,5 tot 2 liter per dag ruim voldoende. Meestal drink je vanzelf voldoende omdat je dorstgevoel je daartoe aanzet.

Het gaat al dertig jaar goed met mij. Is het nodig lithium te blijven slikken? Ik heb overigens geen last van het gebruik van lithium, maar gebruik het liefst zo min mogelijk medicatie.

De vraag of het nog nodig is om lithium te blijven gebruiken, rijst vroeg of laat bij iedereen. Probeer dan een goede afweging te maken tussen voordelen, nadelen en risico’s. Hoe goed heeft het gewerkt? Hoeveel last heb je van het medicijn? Hoe vervelend vind je het om een medicijn te slikken? Zijn er complicaties? Hoe groot schat je de kans in dat je weer manisch of depressief wordt? Hoe vervelend zou het zijn om manisch te worden, wat zijn daarvan de consequenties? Oftewel: wat heb je te verliezen?
Voor iedereen pakt die afweging anders uit. Dat kun je het beste bespreken met de psychiater bij wie je in behandeling bent. Om dit op een rij te zetten is ook een keuzehulp ontwikkeld.

[linkje aanbrengen onder ‘keuzehulp’]

Ik heb koorts en moet steeds braken. Wat kan ik het beste eten?

Wat je wel en niet kunt eten wordt niet bepaald door de hoeveelheid lithium die je gebruikt. Houd er wel rekening mee dat je lithiumspiegel kan stijgen door koorts en braken.

Mijn bloedspiegel was afgelopen week 0,82 mmol/l. Hoe kan ik die verlagen?

Een waarde van 0,82 mmol/l hoeft niet per se verlaagd te worden. Wat extra vocht- en zoutinname is vaak al genoeg om de spiegel iets te verlagen.